Gå i borgen

Om du går i borgen för någon innebär det att du åtar dig ett ekonomiskt ansvar för någon annan. När det gäller lån betyder det att du ansvarar för att gäldenären (den som lånar pengar) betalar tillbaka på sitt lån till borgenären (den som lånar ut pengar, det vill säga banken eller kreditbolaget). Den vanligaste varianten av borgen är proprieborgen men det finns även något som kallas för enkel borgen.

Proprieborgen innebär att skulden är lika mycket din som den du går i borgen för. Det innebär att banken kan kräva att du betalar av på lånet utan att behöva kräva gäldenären på pengarna först. Även om du går i en sådan här borgen brukar banken emellertid först och främst vända sig till gäldenären och om gäldenären inte betalar får du göra det istället.

Enkel borgen innebär att det är först när gäldenären inte kan betala för lånet som du som borgensman är skyldig att betala på lånet, men denna typ av borgen är inte lika vanlig som proprieborgen.

Att tänka på om du ska gå i borgen

  1. Du bör försäkra dig om att den du går i borgen för verkligen kan betala av på lånet så att du slipper göra det. Kolla noggrant igenom bankens kreditupplysning så ser du hur personens betalningsförmåga verkligen ser ut.
  2. Det kan också vara bra att ta en titt på gäldenärens anställningsavtal där man kan se vilken typ av anställningsform han/hon har och hur mycket lönen är på.
  3. Du bör vara försiktig med att gå i borgen när det handlar om ett stort lån som läggs upp på många år. Mycket kan hända under denna tid och i värsta fall kan du stå där med skulder upp över öronen. Annars kan du kolla med banken om du kan få en begränsad betalningsskyldighet.
  4. Om du ska borga för ett hyresavtal bör du se till att ditt borgensåtagande är tidsbegränsat.
  5. Se till att gäldenären tecknar ett låneskydd som betalar för det om gäldenärens skulle bli långtidssjukskriven, arbetslös eller avlida.